All for Joomla All for Webmasters

Аутсорсинг

Аутсо́рсинг — передача підприємством частини її завдань або процесів управління та внутрішнього аудиту аудиторам. Аутсорсинг часто використовується для скорочення витрат. Аутсорсинг бухгалтерського обслуговування — передача аутсорсеру (зовнішньому для компанії виконавцю) функцій з ведення, контролю та організації бухгалтерського обліку підприємства, складання і введення його фінансової звітності. Підприємство укладає договір про надання бухгалтерських послуг на умовах аутсорсингу. У цьому договорі потрібно обов’язково прописати такі пункти: обов’язки сторін, порядок виконання робіт, умови оплати робіт, відповідальність сторін.

Косорсинг

Косорсинг це поділ функцій між відповідальними службами підприємства та аудиторської фірми , котру залучають на етапі побудови системи внутрішнього контролю, а також для вирішення окремих завдань у процесі функціонування системи внутрішнього контролю. Косорсинг дозволяє підвищити якість виконуваних завдань службою внутрішнього контролю при найменших затратах та зменшити вирогідность виникнення ризикованих операцій, а відтак їх впливу на фінансову діяльність підприємства.

Оцінка ризиків

Ваш текст

Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю

Внутрішній аудит – функціональні засоби, за допомогою яких керівники підприємтсва чи структурного підрозділу набувають впевненості, що система фінансів бухгалтерського обліку, за які вони відповідають, функціонують у спосіб, що максимально скорочує ризик шахрайства, помилок або неефективності функціонування. Ефективна система внутрішнього аудиту знижує аудиторський ризик і зменшує обсяг аудиторської перевірки. Вона залежить переважно від розміру підприємства, масштабу його діяльності. Система внутрішнього аудиту має бути економічно вигідною, тобто затрати на її функціонування мають бути меншими за витрати підприємства через її відсутність.

Впровадження системи внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит повинен забезпечити менеджмент інформацією, що стосується питань ефективного управління підприємством, допомогти усім ланкам управління, а саме: забезпечити захист від помилок і зловживань; визначити зони ризику, можливість та інструменти для усунення недоліків; допомогти ідентифікувати слабкі місця, підсилити такі ділянки; відстежити у системах управління процедури ті принципи, які було порушено.